2018.gads

Biedrība “Pierobežas raksti” un “Jukuma” dejotāji īstenojuši projektu “Kur ir “Jukums” – tur ir smukums!”

Biedrība “Pierobežas raksti”,  sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību un Alūksnes Kultūras centru, realizējusi projektu Nr. 16-07-AL26-A019.2201-000004  par summu 9889,64 EUR, tanī skaitā, publiskais finansējums 8900,68 EUR,  Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 988,96 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un atbalstīts vietējās rīcības grupas biedrības „Alūksnes lauku partnerība” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.

Projekta mērķis ir izveidot 19.gs. Alūksnes novada tautas tērpu kolekciju deju kopai “Jukums”, tādejādi  saglabājot novada  kultūrvēsturisko mantojumu un veicinot vietējā tūrisma attīstību un radošo industriju. Projekta realizācijas gaitā deju kopas “Jukums” sievām tika sašūtas jaunas jakas, vestes un aubes, bet vīriem Alūksnes mēteļi – muduraiņi, vestes, bikses un izgatavotas platmales. Ar jaunajiem tērpiem “Jukums” uzstājās koncertā Gulbenē 3.februārī: